onsdag 19. mai 2010

Lederskap....

Tidligere handlet lederskap om å være den øverste på rangstigen. Nå handler lederskap om tillit og samarbeid.

Straff av en hund har lite for seg, det er bevist fra veldokumerte studier om hvordan dyr og mennesker lærer og fra nye anerkjente treningsmetoder. Virkelig lederskap handler ikke om rangorden, maktbruk eller oppdragelsesprinsipper. I stedet handler det om hyggelige begreper som tillit, samarbeid, gjensidig respekt og vennskap.

Når hunden gjør en handling, er det fordi den har erfart at det lønner seg. Om den tigger ved bordet eller styrter ut døra før deg, så handler det om at den kan oppnå noe den ønsker seg. Da er ikke det store spørsmålet hvem som bestemmer, men hvem som kontrollerer ressursene og mulighetene. Du kan kontrollere maten og låsen på døra, og da kan du velge hva som skal lønne seg for hunden din.

Et eksempel på misforstått lederskap: hunden min klenger på meg og maser når jeg sitter i sofaen og prøver å slappe av. Jeg har forsøkt å kaste den ut av sofaen, kjefte og be den tie stille, men ingenting fungerer!
Myte: Hunden er dominant og respekterer ikke eieren som leder. Det er derfor den klenger og maser.
Fakta: Hunden har erfart at den oppnår kontakt med eieren ved å mase, eller så ville den ikke ha gjort det! Den eneste måte å endre dette mønsteret på, er ikke å gi hunden oppmerksomhet når den maser. Det vi si total ignorering av hunden, helt til den har sluttet å mase!

Hvis du fokuserer på innlæringsprinsipper og har en grunnleggende positiv og glad holdning, ja, da er du allerede en god leder for hunden din.
Ta tak i ett og ett problem av gangen etterhvert som dere treffer på dem, og fokuser på hvordan du kan løse det hele ved hjelp av trening. Tenk aldri at et enkelt problem er et stort relasjonsproblem mellom dere. Vær bevist på hva du ønsker at hunden skal gjøre og belønn dette konsekvent. Tenk også over i hvilke situasjoner problemet oppstårog hvordan du agerer da. Hva kan du gjøre i stedet og som skaper en positiv innlæringssituasjon.

Ingen kommentarer: