tirsdag 14. september 2010

Jaktområdet.

Flott terreng med masse skog!

Jaktterrenget var stort sett lettgått, men enkelte plasser var det så mye undervegetasjon at hundefører hadde vansker med å forflytte seg (les Gilles). En del myrer og vann, noe kuppert med skogsbilveier på kryss og tvers. Mye gran-og bjørkeskog. Enkelte hogstfelt rundt om. MYE skogsfuggel!

Ingen kommentarer: