mandag 19. april 2010

Utvikling..pregningsfasen.

Valpene er 5 uker...dvs de går inn i en svært viktig periode hvor kontakt med mennesker er det viktigste. Det hevdes at hvist hunden i denne perioden ikke har den kontakten, vil den bli menneskesky som voksen. I denne pregningsperioden lærer valpen at mennesker tilhører flokken, og hunden lærer å betrakte seg selv som artsfrende til både mennesker og hunder. Om valpen kun har kontakt med mennesker når de mates, vil de trolig aldri utvikle flokktilhørlighet ovenfor oss. Derfor tilbringer vi det meste av dagen med valpene..og har MASSE besøk.

Ingen kommentarer: